A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHƯƠNG HƯỚNG Chiến lược phát triển giáo dục trường mầm non Đông Yên B Giai đoạn 2021 - 2025

 

 

        UBND HUYỆN QUỐC OAI

 TRƯỜNG MN ĐÔNG YÊN B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/PHCL-MNĐYB

 

          Quốc Oai, ngày  30  tháng 05   năm 2021

PHƯƠNG HƯỚNG

Chiến lược phát triển giáo dục trường mầm non Đông Yên B

Giai đoạn 2021 - 2025

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trường Mầm non Đông Yên B đươc thành lập tháng 9 năm 2012 trên cơ sở tách từ trường mầm non Đông Yên. Trường nằm trên địa bàn 2 thôn Việt Yên và Yên Thái xã Đông Yên Mặc dù mới được thành lập song nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cơ sở vật chất của nhà trường được  đầu tư khang trang theo hướng trường chuẩn quốc gia với 16 phòng học kiên cố; 3 bếp ăn, 2 phòng chức năng và đầy đủ các phòng hành chính quản trị theo quy định.

Bên cạnh đó nhà trường luôn được các cấp ủy đảng,Chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về công tác giáo dục. Các Ban ngành, đoàn thể phối hợp với nhà trường tốt trong công tác tuyên truyền vận động trẻ ra lớp và thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Với tổng diện tích sử dụng 6296,6m2, khuôn viên trường thoáng mát, môi trường không khí trong lành, sân vườn được trồng cây xanh, thảm cỏ, có nhiều cây bóng mát, cây cảnh và đồ chơi ngoài trời được sắp xếp, bố trí phù hợp với độ tuổi mầm non.

Trong các năm học vừa qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà nhà trường luôn phấn đấu không ngừng vượt mọi khó khăn từng bước đi lên và ngày càng trưởng thành. Năm 2015 được đánh giá kiểm định chất lượng cấp độ 2; tháng 12 năm 2016 nhà trường được UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 1.

         Xây dựng phương hướng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021 - 2025 có một ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục của trường. Nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược, các giải pháp cơ bản trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường, đồng thời đây cũng là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hiệu trưởng, Ban giám hiệu, Hội đồng trường, cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục góp phần thực hiện chiến lược phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2021 - 2025 của cấp học mầm non Huyện Quốc Oai.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển giáo dục mầm non, trường mầm non Đông Yên B xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường cụ thể như sau:

II. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

  1. Những căn cứ, cơ sở pháp lý

Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy Hà Nội và của huyện Quốc Oai;

Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường mầm non;

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non;

Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giao viên mầm non;

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về phát triển giáo dục mầm non Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025;

Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 22/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai về phát triển giáo dục mầm non huyện Quốc Oai giai đoạn 2021-2025;

Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã Đông Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Tình hình nhà trường

2.1. Điểm mạnh

* Công tác quản lý

          - Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Phòng Giáo dục và Đào tạo; Đảng ủy - HĐND - UBND xã; các ban ngành đoàn thể, các bậc phụ huynh trên địa bàn.

          - Cơ bản nhà trường có tầm nhìn chiến lược lâu dài, có định hướng và có các kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực trạng của đơn vị qua từng giai đoạn để xây dựng và phát triển nhà trường làm việc khoa học, sáng tạo.

          - Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới, được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh.

          - Ban giám hiệu có ý thức trách nhiệm cao trong công việc được giao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết tổ chức, xây dựng kế hoạch để thực hiện các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn sát thực tế.

          - Phân công hợp lý cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo qui định hiện hành.

          - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ và thực hiện đổi mới công tác quản lý.

          - Thực hiện tốt các hoạt động hành chính, tài chính, việc bảo quản tài sản, nâng cao sử dụng tài sản, cơ sở vật chất trong nhà trường, công tác kiểm kê, theo dõi tài sản, có kế hoạch kiểm tra, tu sửa, bổ sung tài sản, trang thiết bị phục vụ dạy học.

          - Lưu trữ đầy đủ và khoa học các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của nhà trường.

          - Thường xuyên tổ chức và duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và qui định của nhà nước.

* Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Tổng số CBGVNV: 54; Cán bộ quản lý: 03, Giáo viên: 34 , nhân viên: 17 (Y tế: 01; Kế toán: 01; văn thư: 01; nhân viên nấu ăn: 10; bảo vệ: 04; nhân viên khác: 0)

Trình độ chuyên môn: Đại học: 33(CBQL:03; giáo viên:29; nhân viên:01; Cao đẳng:12(giáo viên 0; nhân viên:12).

Tổng số Đảng viên: 31 Trong đó: CBQL:03; giáo viên: 20; nhân viên: 08.

Ban giám hiệu có trình độ chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, luôn trau dồi kiến thức, tự học tự rèn để nâng cao năng lực công tác quản lý.

Đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, tích cực học hỏi và tích lũy các kinh nghiệm, được trang bị đầy đủ kiến thức để thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non.

*Các tổ chức, đoàn thể và Hội đồng trong nhà trường

Tổ chức Đảng: Nhà trường duy trì Chi bộ vững mạnh, tổ chức sinh hoạt hàng tháng theo quy định, tham gia đầy đủ các buổi học tập bồi dưỡng, lý luận chính trị, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Văn kiện của Đảng trong các buổi sinh hoạt chi bộ, nâng tỷ lệ Đảng viên hằng năm, duy trì theo dõi giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng (Từ 1 đến 2 đảng viên/1 năm).

          Hội đồng trường: Nhà trường tổ chức duy trì họp hội đồng trường 2 lần/1 năm học theo quy định, nâng cao chất lượng họp hội đồng trường hằng năm.

          Công đoàn: Nhà trường kết hợp với Công đoàn tổ chức các ngày hội, ngày lễ, hội thi, các phong trào thi đua cho Công đoàn viên, duy trì hằng năm có 1 công đoàn viên xuất sắc.

          Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Duy trì đội ngũ thanh niên làm nòng cốt,tham gia đầy đủ các phong trào của nhà trường và địa phương.

          Các tổ chức khác như Hội chữ thập đỏ tham gia tích cực vào các hoạt động nhân đạo từ thiện do Hội cấp trên phát động.

* Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ

- Tổng số nhóm lớp: 16 nhóm lớp; Mẫu giáo: 12 lớp; Nhà trẻ : 04 nhóm.

- Tổng số trẻ: 400/485 trẻ. Đạt 82,5% trẻ trong độ tuổi xã hội ra lớp.

+ Nhà trẻ: 82/175 cháu đạt tỷ lệ 47%.

+ Mẫu giáo: 318/ 318 cháu đạt  tỷ lệ 100%.

+ Trẻ 5 :tuổi 119/119 đạt tỷ lệ 100%.

- Tỷ lệ chuyên cần: Trẻ 5 tuổi 98 %, Trẻ dưới 5 tuổi  96%.

            * Khối nhà trẻ: 82 cháu

 + Trẻ phát triển bình thường: 82 đạt tỷ lệ 100 %

 + Trẻ SDD thể thấp còi: 2 cháu đạt tỷ lệ  2,4 %

          * Khối mẫu giáo: 318 cháu

 + Trẻ phát triển bình thường: 317 cháu đạt tỷ lệ  99,6%

+ Trẻ suy dinh dưỡng cân nặng: 1 cháu đạt tỷ lệ 0,25 %

+ Trẻ SDD thể thấp còi : 6 cháu đạt tỷ lệ 1,88%

+ Trẻ béo phì: 1 trẻ đạt tỷ lệ 0,25%

          Trong các năm học vừa qua nhà trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đảm bảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong nhà trường. Hàng năm bổ sung kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại cho nhà bếp, đáp ứng với yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm non.

          Thực hiện khám sức khỏe và cân đo định kỳ, theo dõi sức khỏe lên biểu đồ tăng trưởng để có biện pháp can thiệp kịp thời, vì vậy tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi năm học sau giảm so với năm học trước.Đa số trẻ có thói quen vệ sinh cá nhân sạch sẽ, các hành vi ứng xử trong hoạt động.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng trong nhà trường biết cách phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, biết cách phòng tránh tai nạn thương tích và sơ cứu tại chỗ khi trẻ xảy ra tai nạn.

          Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý bán trú.

          Duy trì công tác truyền thông, liên lạc với phụ huynh về chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ của nhà trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

* Cơ sở vật chất

- Tổng diện tích sử dụng 6.297,5 . Bình quân 15,7 m2 /trẻ.

          - Các phòng học: Đã được xây dựng kiên cố, các công trình được xây dựng theo nhiều giai đoạn khác nhau.

          - Các phòng chức năng: nhà trường có 01 phòng giáo dục nghệ thuật và 01 phòng giáo dục thể chất tại điểm trường chính thôn Việt Yên.

          - Khuôn viên, sân chơi, các khu vực chơi cho trẻ:  Khu vui chơi, các khu vực chơi, sân chơi đủ diện tích cho trẻ tham gia chơi và các hoạt động khác.

          - Cây ăn quả: Nhà trường có dãy cây ăn quả trồng khu Việt Yên.

          - Nước sạch dùng cho cô và trẻ: Nhà trường cho trẻ dùng 100% nước sạch, đảm bảo vệ sinh hàng năm đều đã được xét nghiệm mẫu nước ăn, uống theo quy định.

          - Nhà trường đã  trang bị đầy đủ trang thiết bị và đồ dùng dạy học theo văn bản hợp nhất số 01/2015.

2. Điểm yếu

          * Công tác quản lý

          - Một số kế hoạch dài hạn và kế hoạch phối hợp đôi khi xây dựng chưa khoa học. Hàng tháng, năm có đánh giá chất lượng chuyên môn và các hoạt động giáo dục của giáo viên nhưng chưa có những giải pháp khả thi để định hướng giúp đỡ về lâu dài cho đội ngũ.

          * Đội ngũ giáo viên, nhân viên

          - Một số giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế nhất là những giáo viên cao tuổi, một số giáo viên trẻ mới vào nghề năng lực chuyên môn, kinh nghiệm còn hạn chế nên đôi khi còn chưa linh hoạt trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

          - Hiện tại vẫn còn 5 giáo viên, 2 nhân viên trình độ trung cấp.

* Các tổ chức, đoàn thể và Hội đồng trong nhà trường

            Nội dung sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể chưa phong phú; thành viên đa số là kiêm nghiệm nên kinh nghiệm còn hạn chế.

* Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ

Số lượng trẻ trên lớp tại 3 điểm trường chưa đồng đều như 2 khu Việt Yên, Yên Thái B số trẻ trên nhóm, lớp từ 28-32 trẻ; Khu Yên Thái A số trẻ trên nhóm lớp từ 15-17 trẻ. 

Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi đã giảm hằng năm song vẫn còn còn cao hơn so với mục tiêu phấn đấu của nhà trường

* Cơ sở vật chất

          Các công trình của nhà trường xây dựng đã lâu năm, đến nay một số hạng mục công trình đang bắt đầu xuống cấp như: Nền nhà các nhóm lớp bị bong gạch, công trình vệ sinh của một số lớp học không còn phù hợp, hệ thống đèn chiếu sáng chưa đảm bảo.

          3. Thời cơ

Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các Ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự quan tâm của Phòng giáo dục và Đào tạo. Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đã có những bước phát triển ổn định, đời sống người dân đã có những cải thiện đáng kể, nhu cầu học tập của con em ngày càng cao.

Được sự đồng thuận của Ban đại diện cha mẹ trẻ em đã luôn phối hợp, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục.

          Các phong trào dạy học được ngành phát động, triển khai đã phần nào làm thay đổi nhận thức, hành động của đội ngũ nhà giáo.

4. Thách thức:

- Sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đang được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, đòi hỏi nhà trường phải xây dựng và phát triển theo hướng tiên tiến, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ.

- Mâu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao về chất lượng giáo dục với ý thức, động cơ học tập và sự quan tâm của cha mẹ trẻ, của xã hội.

          - Nhận thức về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ trong một bộ phận cha mẹ trẻ còn hạn chế, thiếu sự phối hợp.

          5. Xác định các vấn đề ưu tiên

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, xây dựng nhà trường thực sự là một trường đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và trở thành trung tâm văn hóa giáo dục của địa phương.

          - Nâng cao chất lượng đội ngũ có đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt là giáo dục trẻ theo quan điểm “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ, tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến; Đồng thời chỉ đạo đổi mới toàn diện giảng dạy theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, đánh giá sự phát triển của trẻ theo theo 5 lĩnh vực phát triển.

Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và trong dạy học. Ứng dụng công nghệ thông tin từng bước số hóa trường học.

          - Đổi mới công tác giáo dục, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ, giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đánh giá sự phát triển của trẻ theo theo 5 lĩnh vực của từng độ tuổi theo chương trình giáo dục mầm non, phát triển chương trình giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

          - Tham mưu với các cấp đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục cơ sở vật chất, mua sắm mới trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

          - Xây dựng văn hóa nhà trường, tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện: Nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan, môi trường giáo dục lành mạnh..

III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

  1. Sứ mệnh

- Sứ mệnh của trường Mầm non Đông Yên B là đem lại một môi trường học tập và phát triển an toàn, thân thiện, có chất lượng giáo dục cao, tôn trọng sự khác biệt của trẻ từ 2-5 tuổi, để các em trở thành những người ham học, biết cách học và biết cư xử phải phép.

- Các cháu sẽ được nuôi dạy để không những trở nên tự tin bước vào lớp 1 ở các trường tiểu học mà còn thành công ở những bậc học tiếp theo và tương lai sau này của trẻ.

2. Tầm nhìn

          Trong thời gian 5 năm hoạt động sắp tới, Trường mầm non Đông Yên B  không ngừng nỗ lực để trở thành một trường mầm non với chất lượng nuôi dạy chuẩn mực, đáp ứng nhu cầu và mong đợi ngày càng nâng cao của phụ huynh trong và ngoài địa bàn xã, là sự lựa chọn đầu tiên cho các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi mầm non.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường

- Tinh thần đoàn kết

- Khát vọng vươn lên

- Tinh thần trách nhiệm

- Sự hợp tác

- Tính sáng tạo

- Tính trung thực

- Tình nhân ái

- Mãi phấn đấu, hướng đến tương lai

4. Phương châm hành động

- “Chất lượng chăm sóc, giáo dục là danh dự của nhà trường”.

- “Tư duy giáo dục luôn thay đổi theo nhu cầu xã hội”

- "Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai"

- "Hãy dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ thơ"

IV. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Mục tiêu chung

          - Phát triển giáo dục nhà trường đảm bảo duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; chuẩn bị điều kiện phổ cập cho trẻ em 4 tuổi; nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em đạt chất lượng giáo dục mầm non và tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến.

          - Xây dựng mạng lưới trường, lớp mầm non theo hướng trường học xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa.

          - Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục ngày 14/6/2019, đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm, có chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, phong cách đẹp; đổi mới công tác quản lý trong nhà trường, nâng cao năng lực tự chủ của nhà trường.

          - Xây dựng mô hình phối hợp hỗ trợ gia đình, cộng đồng, nhà trường trong chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tốt cho trẻ em mầm non vào lớp 1.

2. Mục tiêu cụ thể

          a) Huy động trẻ mầm non trong độ tuổi đi học, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non và tiếp cận quốc tế

          - Huy động 60% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đi học. Tiếp tục duy trì chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi khi được Chính phủ phê duyệt.

          - Duy trì 100% các nhóm, lớp được học 2 buổi/ngày và 100% trẻ ăn bán trú tại nhà trường; 100% trẻ đi học được theo dõi sức khỏe, duy trì tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm dưới 1%, tỷ lệ béo phì được khống chế. Tổ chức học hòa nhập cho trẻ em khuyết tật theo Điều lệ trường mầm non (nếu có).

          - Đảm bảo trẻ em, giáo viên, nhà trường thuộc đối tượng áp dụng được hưởng hỗ trợ từ chính sách phát triển giáo dục mầm non của huyện, Thành Phố theo quy định.

          - Đảm bảo chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em ở các loại hình trường, lớp mầm non đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non, tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến. Xây dựng chương trình giáo dục nhà trường, khẳng định thương hiệu riêng của nhà trường.

          b) Xây dựng mạng lưới trường lớp theo hướng trường học xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa

          - Tiếp tục thực hiện mục tiêu kiên cố hóa, hiện đại hóa trường, lớp học. Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin. Bảo đảm đến năm 2025 số trẻ em/nhóm, lớp không vượt quá quy định.

          - Tiếp tục duy trì sử dụng Webite, trang thông tin điện tử, phấn đấu đến năm 2025 nhà trường có phòng máy tính cho trẻ, có phòng thư viện mầm non theo Luật thư viện ngày 22/11/2019. Ứng dụng công nghệ thông tin số hóa trường học (trang Web, online hướng dẫn cha mẹ trẻ, kết nối mạng  Lan, sử dụng các phần mềm quản lý, camera nội bộ, tivi, máy tính các nhóm, lớp để bồi dưỡng, khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng internet, thư viện điện tử ngành; trẻ em được làm quen phần mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin, làm quen với máy vi tính...)

          - Xây dựng nhà trường phù hợp với địa phương, đáp ứng hiện đại đổi mới giáo dục, là nơi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ: Là trường được Thành phố công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

          c) Xây dựng, phát triển đội ngũ và thực hiện chính sách

          - Phấn đấu đến năm 2025, 100% giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo (từ Đại học Sư Phạm trở lên).

          - 100% cán bộ quản lý có trình độ Đại học sư phạm trở lên theo kế hoạch nâng chuẩn trình độ đào tạo cho cán bộ quản lý, giáo viên của Thành Phố và được thăng hạng theo quy định.

          - 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn Hiệu trưởng chuẩn Phó hiệu trưởng mức độ khá trở lên; Chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên: 60% giáo viên đạt loại tốt; 40% đạt loại khá.

          - Hằng năm 100% đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, chuyên môn nghiệp vụ quản lý, quản trị tự chủ nhà trường và đổi mới phương pháp giáo dục mầm non. Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán được bồi dưỡng nâng cao. Đảm bảo chế độ chính sách cho đội ngũ theo quy định.

          - Phấn đấu đến năm 2025 nhà trường kết nạp thêm 4 đồng chí Đảng viên lên tổng số 35/54 đạt 65%.

III.  PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

          1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng

          - Tăng cường trách nhiệm của nhà trường trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về phát triển giáo dục mầm non của Thành phố Hà Nội nói chung và huyện Quốc Oai nói riêng.

          - Thường xuyên thực hiện giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nhà giáo tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Chú trọng tuyên truyền việc làm tốt, những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, các cơ sở giáo dục mầm non và địa phương trong việc đi đầu đổi mới, phát triển giáo dục mầm non.

          - Cán bộ quản lý phải tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

          - Phát huy vai trò tổ chức công đoàn trong nhà trường trong việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và bảo vệ quyền lợi lao động.

          2. Xây dựng đội ngũ nhà giáo theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực nghề nghiệp và thực hiện chính sách

          - Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đủ về số lượng, đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp, có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi để thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo xu hướng phát triển, tiếp cận các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến trên thế giới và khu vực.

          - Thực hiện tốt cơ chế chính sách cho trẻ em, giáo viên thuộc đối tượng áp dụng được hưởng hỗ trợ từ chính sách phát triển giáo dục mầm non của Thành phố Hà Nội theo quy định.

          - Phối hợp rà soát, tham mưu việc tuyển dụng, hợp đồng viên chức, định kỳ tổ chức thăng hạng theo quy định. Đảm bảo đủ số lượng đội ngũ, đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm.

          - Thực hiện Kế hoạch nâng cao chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục năm 2019 cho giáo viên; phấn đấu đến hết năm 2025 100% giáo viên đạt trình độ đào tạo từ Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 100% cán bộ quản lý có trình độ Đại học sư phạm trở lên.

          - Nhà trường  phối hợp với Phòng Giáo dục tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ đến năm 2025, tập trung vào các nội dung: Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, dân chủ trong trường học; phong cách nhà giáo, văn hóa công sở, kỹ năng công nghệ, thông tin, kỹ năng quản lý cảm xúc nghề nghiệp; Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, trường lớp mầm non hạnh phúc, kết nối gia đinh - nhà trường - xã hội trong chăm sóc giáo dục trẻ, ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, công tác đánh giá trẻ, kỹ năng quản lý quản trị tự chủ trường mầm non công lập, phát triển chương trình giáo dục nhà trường thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

          - Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển hệ thống giáo dục mầm non tại địa phương, phấn đấu nhà trường là biểu tượng văn hóa, thauy đổi tư duy - nhận thức - hành động, tăng tính chuyên nghiệp, tiếp cận hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

          - Tăng cường kết hợp với Phòng giáo dục bồi dưỡng nâng cao phương pháp giáo dục tiên tiến cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán. Khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên tinh thần tự học, tự khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng internet, công thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và đào tạo.

          - Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, phát triển Đảng viên mới, thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ đời sống giáo viên, nhân viên nhằm động viên, khích lệ kịp thời và thu hút đội ngũ chuyên tâm với nghề.

          3. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp theo hướng trường học xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa

          - Tham mưu các cấp lãnh đạo quan tâm bố trí quỹ đất mở rộng diện tích điểm trường khu Yên Thái B, xây dựng 8 phòng học và các công trình phụ trợ khu Yên Thái, tu sửa cơ sở vật chất xuống cấp tại các điểm trưởng hướng tới xây dựng trường học hiện đại.

          - Tham mưu xây dựng phòng giáo dục thể chất, phòng nghệ thuật, phòng thư viện, phòng máy tính cho trẻ đáp ứng đổi mới.

          - Tham mưu các cấp lãnh đạo đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin từ ngân sách của Huyện nhằm hiện đại hóa trường, lớp. Hướng tới thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin số hóa trường học theo mô hình trường học điện tử (trang Web, online, kết nối mạng Lan, sử dụng các phần mềm quản lý, camera nội bộ, kiểm soát an ninh, hệ thống tiết kiệm năng lượng, bảng tương tác, công nghệ nhận dạng khuôn mặt,  tivi, máy tính các nhóm, lớp để bồi dưỡng, khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng internet, thư viện điện tử ngành; trẻ em được làm quen phần mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin, làm quen với máy vi tính...)

          4. Đổi mới công tác quản trị cơ sở giáo dục mầm non, nâng cao năng lực tự chủ của nhà trường

          - Triển khai thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP. Thực hiện báo cáo định kỳ hằng năm với Phòng Giáo dục và đào tạo. Đề xuất các phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

          - Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025, có nhiệm vụ giải pháp cụ thể thực hiện nhằm đạt và vượt mục tiêu đề ra, tạo chuyển biến tích cực phát triển giáo dục mầm non trong giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường.

          + Đẩy mạnh sử dụng trang Web, sử dụng phần mềm quản lý, giám sát các hoạt động chăm sóc và giáo dục qua hệ thống camera, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

          + 100% CBGVNV chấp hành quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo.

          + Xây dựng mô hình “Trường, lớp mầm non hạnh phúc”; Mô hình quản lý, quản trị theo hướng tự chủ, khẳng định năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu.

          + Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá bảo đảm công bằng, thực chất, hiệu quả, tránh hình thức và giảm tải cho giáo viên, đồng thời phát huy tính chủ động, tự học, sáng tạo cho đội ngũ CBGVNV.

          + Chủ động cập nhật thông tin phòng, chống dịch bệnh, có phương án, kịch bản cụ thể thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với thực tiễn.

          + Nhà trường kết hợp với trạm y tế, trung tâm y tế huyện Quốc Oai tăng cường công tác khám, phát hiện, can thiệp sớm trẻ em có khó khăn về sinh lý, thể chất và tâm lý. Hướng dẫn cha mẹ và tuyên truyền trong cộng đồng biết để kịp thời phát hiện, can thiệp sớm cho trẻ.

          5. Xây dựng mô hình trường mầm non hiện đại, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non

          - Nhà trường thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và đào tạo tiếp tục quán triệt thực hiện giai đoạn 2 chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; “Xây dựng trường, lớp mầm non đẹp, hạnh phúc, an toàn thân thiện”. Hướng dẫn, khuyến khích CBGVNV phát triển chương trình giáo dục nhà trường, vận dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, cho trẻ làm quen phần mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin, làm quen máy tính, làm quen tiếng Anh...phù hợp với thực tiễn.

          - Chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục trong nhà trường: Quy hoạc thiết kế môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện, đảm bảo 50% diện tích sân vườn là sân cỏ, tận dụng diện tích đất làm vườn rau, trồng cây ăn quả, tham mưu các cấp tăng phòng chức năng tổ chức các hoạt động chuyên biệt.

          - Nhà trường phối hợp với gia đình, cộng đồng, khai thác nguồn lực của cha mẹ trẻ hỗ trợ nhà trường trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ phát triển toàn diện. Có chế độ chăm sóc dinh dưỡng phù hợp để phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ. Chú trọng quan tâm công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, đảm bảo các điều kiện hoạt động và chính sách cho giáo viên theo quy định.

          - Phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo hỗ trợ, tư vấn chuyên môn, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cận, triển khai phương pháp giáo dục tiên tiến đáp ứng hiện đại đổi mới giáo dục mầm non.

          6. Đẩy mạnh công tác truyền thông, kết nối gia đình, cộng đồng, nhà trường trong chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em

          - Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông trong cộng đồng xã hội về vị trí, vai trò phát triển giáo dục mầm non: Chính sách phát triển giáo dục mầm non của Chính phủ; Các điều kiện, chất lượng hoạt động trong nhà trường; Hướng dẫn gia đình, cha mẹ trẻ kiến thức nuôi dạy con theo khoa học và trách nhiệm phối hợp với nhà trường đảm bảo thực hiện chế độ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ; Tôn vinh tấm gương điển hình có nhiều đóng góp phát triển giáo dục mầm non của Huyện và Thủ đô...

          - Phối hợp với các cơ quan thông tin, Đài phát thanh xã, trên nhóm zalo, facebook của nhóm, lớp về công tác tuyên truyền việc xây dựng các video hướng dẫn cha mẹ trẻ thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục. Công khai tại cổng thông tin điện tử, trang web của nhà trường để nhân dân, phụ huynh  biết và lựa chọn.

          - Phát huy vai trò tổ chức chi bộ Đảng, công đoàn của nhà trường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ quyền lợi người lao động. Thực hiện học tập và theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường.

          7. Đẩy mạnh xã hội hóa:

          - Triển khai thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ cơ sở vật chất cũng như tinh thần cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường.

          - Tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh ủng hộ đồ dùng, đồ chơi, các nguyên vật liệu cho cô và trò phục vụ công tác giảng dạy.

VI. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN.

1. Giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến 2022.

1.1. Chất lượng đội ngũ.

- Trình độ:

+ Đạt chuẩn: 96,3%

+ Trên chuẩn: CBQL: 100%; GV: 97,1%; NV: 76,5%.

- Tỷ lệ giáo viên/nhóm, lớp:2,2.

- Trình độ trung cấp lý luận chính trị: 07

- 30% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 6% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- 60% CBGV đánh giá, xếp loại tốt theo chuẩn NNGVMN; Còn lại xếp loại  khá theo chuẩn NNGVMN; Không có giáo viên xếp loại đạt và chưa đạt.

- 100 % CBGVNV được đánh giá xếp loại công chức Hoàn thành xuất sắc; hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trên 90% CBGVNV đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

- 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trong tổng số danh hiệu lao động tiên tiến.

- 21 giáo viên là Đảng viên, chiếm tỷ lệ 61,7%.

- Công tác bồi dưỡng đội ngũ: 100 % cán bộ, giáo viên, nhân viên được tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ tại trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

1.2. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục.

Huy động trẻ đến trường:

+ Nhà trẻ 50%;

+ Mẫu giáo:100%;

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần.

- 100% trẻ được cân đo và khám bệnh sức khỏe định kỳ.

- Đảm bảo an toàn thực phẩm không có ngộ độc, không có dịch bệnh, không có bạo hành trẻ sảy ra

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân dưới 1%; Thấp còi dưới 2%. Trẻ phát triển bình thường 99%.

- Trẻ suy dinh dưỡng được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng.

- Khống chế tỷ lệ trẻ béo phì.

- Trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%.

- Trẻ chuyên cần đạt: Trẻ 5 tuổi 95 - 98% ; Trẻ dưới 5 tuổi 90 - 95%.

- 100% trẻ được theo dõi đánh giá theo quy định.

- 70% trẻ khuyết tật thể nhẹ được giáo dục hòa nhập.

- Xây dựng đầy đủ chương trình giáo dục nhà trường. Áp dụng chương trình giáo dục tiên tiến vào giảng dạy.

+ Nhà trường tiếp tục thực hiện giai đoạn 2  chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” “ Xây dựng trường lớp mầm non xanh, sạch, đẹp, an toàn, hạnh phúc, an toàn thân thiện”

+ Nhà trường có ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến Montessori áp dụng vào độ tuổi Mẫu giáo.

1.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng.

-  Về cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất: Cải tạo Điểm trường chính khu Việt Yên, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

- Phòng nhóm lớp (nhà 1 tầng 5 phòng): Cải tạo hệ thống chiếu sáng, chống nóng, chống thấm, sửa chữa khu vệ sinh, mở cửa thông ra khu vận động phía sau.

- Phòng nhóm lớp (nhà 2 tầng 4 phòng): Cải tạo hệ thống chiếu sáng, sửa chữa khu vệ sinh, sơn lại toàn bộ các phòng học, cải tạo khu cầu thang tạo cảnh quan môi trường thân thiện.

- Sửa chữa một số phòng chức năng đảm bảo theo tiêu chuẩn và một số hạng mục phụ trợ (cây xanh, bảng biểu các phòng, sân vườn).

- Cải tạo lan can khối nhà 2 tầng 4 phòng học; Mua sắm đồ dùng đồ chơi 16 lớp

1.4. Công tác kiểm định chất lượng và chuẩn Quốc gia.

Giữ vững đạt công nhận giáo dục cấp độ 2; chuẩn Quốc gia mức độ 1.

* Kinh phí hoạt động: 2.895.132.000 đồng.

* Công tác thi đua

- Chi bộ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Nhà trường: Tập thể lao động tiên tiến

- Công đoàn: Vững mạnh .

- Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

2. Giai đoạn 2: Từ năm 2023 đến 2025.

1.1. Chất lượng đội ngũ.

- Trình độ:

+ Đạt chuẩn, trên chuẩn: CBQL: 100%; GV: 100%; NV: 88%.

- Tỷ lệ giáo viên/nhóm, lớp:2,5

- Trình độ trung cấp lý luận chính trị: 9

- 70% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 10% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- 60% CBGV đánh giá, xếp loại tốt theo chuẩn NNGVMN; Còn lại xếp loại  khá theo chuẩn NNGVMN; Không có giáo viên xếp loại đạt và chưa đạt.

- 100 % CBGVNV được đánh giá xếp loại công chức khá, tốt.

- 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trong tổng số danh hiệu lao động tiên tiến; Trên 90% CBGVNV đạt danh hiệu lao động tiên tiến

- 24 giáo viên là Đảng viên, chiếm tỷ lệ 70,1%

- Công tác bồi dưỡng đội ngũ: 100 % cán bộ, giáo viên, nhân viên được tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ tại trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

1.2. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục.

Huy động trẻ đến trường:

+ Nhà trẻ 60 %;

+ Mẫu giáo:100%;

- 100% trẻ được cân đo và khám bệnh sức khỏe định kỳ.

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần; Đảm bảo an toàn thực phẩm không có ngộ độc, không có dịch bệnh, không có bạo hành.

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân dưới 1%; Thấp còi dưới 1%. Trẻ phát triển bình thường 99%.

- Trẻ suy dinh dưỡng được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng; Khống chế tỷ lệ trẻ béo phì xuống dưới 1%.

- Trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%.

- Trẻ chuyên cần đạt: Trẻ 5 tuổi 95 - 98% ; Trẻ dưới 5 tuổi 90 - 93%.

- 100% trẻ được theo dõi đánh giá theo quy định.

- 70% trẻ khuyết tật thể nhẹ được giáo dục hòa nhập.

+ Nhà trường tiếp tục thực hiện giai đoạn 2  chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” “ Xây dựng trường lớp mầm non xanh, sạch ,hạnh phúc, an toàn thân thiện”

+Xây dựng chương trình giáo dục nhà trường. Ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến Montessori áp dụng ở các độ tuổi Mẫu giáo, nhà trẻ.

1.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng.

- Sửa chữa cơ cở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các nhóm lớp theo hướng hiện đại hóa.

1.4. Công tác kiểm định chất lượng và chuẩn Quốc gia.

Giữ vững công nhận giáo dục cấp độ 2; Chuẩn Quốc gia mức độ 1.

* Kinh phí hoạt động: 3.895.132.000 đồng.

* Công tác thi đua:

- Chi bộ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Nhà trường: Tập thể lao động tiên tiến; Công đoàn: Vững mạnh; Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1.Đối với nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch chiến lược trình các cấp có thẩm quyền để phê duyệt.

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

- Tham mưu các cấp lãnh đạo về phê duyệt chủ trương và đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa, cải tạo những hạng mục cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và bổ sung nhân sự cho trường.

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình duy trì trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 Phấn đấu đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1

2. Đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

* Đối với Hiệu trưởng

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược đến từng cán bộ, giáo viên nhân viên trường. Thành lập ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học: Củ thể:

+ Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược chung cho toàn trường.

+ Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn trường và thực hiện kế hoạch chiến lược của toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.

+ Kiểm tra, đánh giá rà soát việc thực hiện kế hoạch chiến lược hàng năm, có kế hoạch chỉnh phù hợp với thực tế.

* Đối với Phó hiệu trưởng:

+ Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Phó hiệu trưởng được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc củ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện kế hoạch tốt hơn.

+ Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của trường khi được Hiểu trưởng ủy quyền.

+ Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học.

3.Các tổ trưởng chuyên môn

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

-  Phối hợp với Chuyên môn trong việc triển khai các nhiệm vụ và đề ra giải pháp đổi mới phương pháp dạy học và kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện của tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch củ thể theo từng năm, trong đó mỗi hoạt động có nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người thực hiện.

- Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phụ hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.

- Phối hợp với các đoàn thể trong trường tham mưu cho Ban giám hiệu tổ chức triển khai nhiệm vụ hàng năm đạt kết quả năm sau cao hơn năm trước.

4. Các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội

- Căn cứ chức năng nhệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện của đoàn thể mình trong việc tham gia thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường.

- Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung có liên quan trong vấn đề thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.

- Tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể, tổ chức chính trị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, có ý kiến đóng góp với nhà trường để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt Kế hoạch phát triển nhà trường.

5. Đối với giáo viên, nhân viên

- Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Thực hiện các nhiệm vụ được giao. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

- Không ngừng học tập, trau dồi kiến thức nâng cao chất lượng chuyên môn.

- Dạy trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời người lớn, có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, xin phép phù hợp, không nói tục, chửi bậy. Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến của mình với cô giáo, bạn bè và những người xung quanh. Tham gia tích cực các hoạt động của nhóm/lớp và nhà trường tổ chức.

- Tăng cường công tác phối kết hợp với phụ huynh học sinh trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

- Tuyên truyền phụ huynh cho trẻ đi học đều, đúng giờ, trang phục sạch sẽ, gọn gàng, phù hợp lứa tuổi, thời tiết, thuận tiện khi tham gia các hoạt động.

Trên đây là Chiến lược phát triển giáo dục trường mầm non Đông Yên B giai đoạn 2021 - 2025 của Trường mầm non  Đông Yên B. Đề nghị các bộ phận, các cá nhân trong nhà trường thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (Để phê duyệt);

- UBND xã (Để xác nhận);

- CBQL, GV, NV nhà trường; (Để thực hiện)

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thị Bốn

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 218 trong 44 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 108
Hôm qua : 298
Tháng trước : 10.869