Quyết định về việc ban hành đánh giá xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc  UBND huyện Quốc Oai

Quyết định về việc ban hành đánh giá xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Quốc Oai

Quyết định về việc ban hành đánh giá xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc  UBND huyện Quốc Oai
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 298
Tháng trước : 10.869